Modlitwa Serca – przebieg i formuła modlitwy Jezusowej (ezoteryka chrześcijańska)

Modlitwa Serca – jak przebiega modlitwa Jezusowa

Modlitwa Serca – przebieg

Modlitwa Serca polega na nieustannym wzywaniu imienia Jezus, stąd jej nazwa: „Modlitwa Jezusowa”. Modlitwa Serca czerpie swoją siłę z mocy Boskiego imienia: Jahwe w Starym Testamencie, imienia Jezus w Nowym Testamencie, zwłaszcza z księgi Dziejów Apostolskich:

„Każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego, będzie zbawiony” (Dz 2,21).

Imię utożsamia się z samą osobą. Imię Jezus zbawia, uzdrawia, wyrzuca duchy nieczyste, oczyszcza serce.

Modlitwa Serca opiera się na pouczeniach apostolskich:

„Nieustannie się módlcie (…)” (1Tes 5,17),

„Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu” (Ef 6,18),

a także na przypowieści Jezusa ukazującej, że

„zawsze trzeba się modlić i nie ustawać” (Łk 18,1), oraz na nakazie:

„Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie” (Łk 21,36).

Modlitwa Jezusowa polega ona na nieustannym powtarzaniu formuły:

Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznikiem” (Łk 18,38).

Jest to wołanie ślepca spod Jerycha, który błaga Jezusa o uleczenie, a także modlitwa celnika:

„O Boże, miej litość dla mnie grzesznika” (Łk 18,13).

Jest to również liturgiczne

Kyrie eleison – Panie, zmiłuj się nad nami„.

„Pierwotną formą „Modlitwy Jezusowej” – mówi Meyendorff – wydaje się „Kyrie eleison”, którego ciągłe powtarzanie w liturgiach wschodnich sięga Ojców pustyni”.

Formuła Modlitwy Serca

Słowa formuły mogą się zmieniać, ale zaleca się używanie krótkiej i stałej wersji. Przyjmie to nazwę „modlitwy jednosłownej„.

„Niech wasza modlitwa unika wszelkiej wielomówności: jedno słowo wystarczyło celnikowi i synowi marnotrawnemu, aby otrzymać Boże przebaczenie. Żadnych wyszukanych słów w waszej modlitwie: ileż razy proste i monotonne bełkotania dziecka wzruszają serce ojca! Nie angażujcie się w długie mowy, aby nie rozpraszać waszego ducha w wyszukiwaniu słów. Jedno słowo celnika poruszyło miłosierdzie Boże, jedno słowo pełne wiary zbawiło łotra. Wielomówność na modlitwie często napełnia ducha obrazami i rozprasza go, podczas gdy wielokrotnie powtarzane jedno słowo powoduje jego skupienie”.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o